ברוכים הבאים לאתר רשות המים

רשות המים אחראית על ניהולו, תפעולו ופיתוחו של משק המים בישראל. בתוך כך, אחראית רשות המים על שימור ושיקום מקורות המים הטבעיים, פיתוח מקורות מים חדשים ופיקוח על צרכני ומפיקי מים. 

מטרתה העיקרית של הרשות - לאפשר שירותי מים וביוב באיכות ובאמינות מירבית באופן יעיל תוך הגדלת הרווחה בת הקיימא של תושבי מדינת ישראל.
 

רשות המים לשירותך

פנו אלינו
טפסים להורדה
דיווח ספקי מים


תכנית האב למשק המיםמידע נוסף


Israel and the Palestinians

סוגיית המים בין ישראל והפלסטינים
שיתוף פעולה אזורי המתבסס על יישום טכנולוגיות מתקדמות של שימוש יעיל במים ויצירת מים חדשים, עשוי להביא לפתרון בעיית המחסור במים באזור...

 

באנר הטבה לאוכלוסיות מיוחדות

 

פניות הציבור - לשירותך ובשבילך!

ניתן לפנות אלינו באמצעות הטלפון, טופס מקוון, פקס ודואר
העברת פניה ברורה ומסודרת באמצעות הטופס המקוון תאפשר טיפול מהיר, קל ויעיל.

אמות מידה - מדריך לצרכן

כללי תאגידי מים וביוב
מטרת אמות המידה היא לקבוע סטנדרט אחיד ואיכותי במתן השירותים השונים לצרכנים. במסמך זה יוסברו עיקרי הכללים אשר נקבעו והמשמעות המעשית שלהם על ציבור הצרכנים.

מידע לשעת חירום

מידע לציבור ולבעלי תפקידים בגופים ממשלתיים וארציים
אודות היחידה לבטחון מים, הבטחת ההגנה על מקורות המים ודגשים להיערכות בשעת חירום.