Skip Navigation Linksדף הבית > עברית > מקורות המים > אגני ההר המזרחי

רשות המים לשירותך

פנו אלינו
טפסים להורדה
דיווח ספקי מים
מידע נוסף


תכנית האב למשק המים


 אגני ההר המזרחי 

אגני ההר המזרחי נמצאים בשטחי יהודה, שומרון, הבקעה והגליל התחתון. 
אגנים אלו מתנקזים מאזור שדרת ההר המרכזית לכוון מזרח וצפון מזרח. גבולות האגנים הם הרי מגדל ושמורת ארבל בצפון, בקעת הירדן וים המלח במזרח, ונחל חימר בדרום.  הגבול המערבי מפריד את אגני ההר במזרח מאגן ירקון-תנינים במערב, ועובר לאורך צירי הקמרים חברון, רמאללה והשולים המערביים של קער השומרון.

 

 

מפת השתרעות של האגנים המזרחיים

  

                      מפת השתרעות של האגנים המזרחיים

 

 

בתחום האגנים נמצאים חמישה אקוויפרים. העיקרי מביניהם מורכב בעיקרו מגיר-דולומיט מגיל אלביאן עד טורון (חבורת יהודה). 
 
האגנים המזרחיים מחולקים לארבעה אגנים ראשיים:
1. אגן ההר המזרחי,

2.האגן הצפון מזרחי,

3. אגן הגליל התחתון,
4. אגנים קטנים נוספים ממזרח לשומרון. 
 
המילוי הטבעי הרב-שנתי של כלל האגנים נאמד ב- 365 מלמ"ש.

מי התהום באגנים זורמים בעיקר לכוון מזרח, שם הם מתנקזים באופן טבעי כמעיינות. המעיינות נובעים בשולי ים המלח, שולי הגלבוע, בעמקים הפנימיים, בבקעת הירדן וכמעיינות שעונים בהר. בסך הכל השפיעה השנתית הממוצעת של המעיינות היא כ- 237 מלמ"ק, מהם כ- 163 מלמ"ק מים מלוחים וכ- 74 מלמ"ק מים שפירים.
אגני ההר המזרחי מאופיינים על ידי מספר תופעות בולטות. אחת מהן היא הבדלים חדים במפלסי מי התהום בקידוחים הנמצאים באותו האגן. באופן דומה, מליחות המים הנשאבים משתנה בתחום רחב ביותר: 25-40 מגכ"ל בגב ההר, 560 מגכ"ל בגלבוע, 800 מגכ"ל בעמק חרוד ועד 2,000 מגכ"ל בבקעת הירדן. קצב ההמלחה רגיש לרמת השאיבה ופריסתה המרחבית.  בנוסף קיים זיהום מי תהום עקב סילוק וניצול בלתי מבוקרים של שפכים.  ברוב תחומי האגן ריכוז החנקות אינו עולה על 40 מג"ל, אך באזורים מסוימים הוא מגיע ליותר מ - 120 מג"ל.
 
באגן ההר המזרחי קיימות עדיין כמויות לא ידועות של מי תהום בלתי מנוצלים. מדובר בנפחים של עשרות מלמ"ש אשר מרביתם מתנקזים בזרימה תת קרקעית מזרחה לעבר המעיינות המלוחים הנובעים בחוף ים המלח או בנביעות תת ימיות. ניצול מי תהום בשולי הבקעה מוגבל הן בשל סכנות המלחה והן בשל העלות הגבוהה של הובלת המים לאזורי הצריכה בהר. בגב ההר קיימות מגבלות ניצול עקב תפוקה יחסית נמוכה של קידוחים וההכרח לשאוב מעומק רב.

גירסת הדפסה
שלח לחבר
האם דף זה עזר לך?