רשות המים לשירותך

פנו אלינו
טפסים להורדה
דיווח ספקי מים
מידע נוסף


תכנית האב למשק המים


 אגן החוף 

אקוויפר החוף הינו מאגר מי תהום המשתרע בתת הקרקע מישור החוף בישראל.  האקוויפר משתרע בתווך של סלעי חול וכורכר על פני שטח של כ-1800 קמ"ר, מהכרמל בצפון ועד חבל עזה בדרום ולרוחב רצועה הנמשכת מקו החוף במערב ועד 7-20 ק"מ מזרחה.  המילוי החוזר הטבעי לאקוויפר זה מוערך בכ-250 מלמ"ק בשנה, והוא מנוצל במלואו במאות קידוחים הפרוסים בכל שטחו.
 

להצגת גרף מפלסים בקידוח לחץ על:

כפר נטר 43/2
חולון 27/1 
בית שקמה 6/3

מפת השתרעות של אקוויפר החוף

 

         מפת השתרעות של אקוויפר החוף
 

לחתך האנכי של אקוויפר החוף צורת משולש המתרחב ממטרים ספורים במזרח ועד לכ-150-200 מ' במערב.  צלעו העליונה מקבילה לפני השטח.  צלעו התחתונה, היא בסיס האקוויפר, מונחת על גבי שכבות חרסית עבות ונטויה מערבה.  שכבות אלו אוטמות את האקוויפר בבסיסו ומנתקות אותו מהאקוויפרים העמוקים. 

 

תרשים: חתך סכמטי לרוחב אקוויפר החוף, ממזרח למערב

תרשים:  חתך סכמטי לרוחב אקוויפר החוף, ממזרח למערב.הצלע השלישית של האקוויפר מחברת בין קו החוף (פני השטח) לבסיס האטום.  צלע זו מותווית על הפן הביני (המשטח הדמיוני המהווה גבול בין גוף המים המתוק ממזרח וגוף המים המלוח, מי ים תיכון, ממערב).  מיקומו של הפן הביני תלוי בנפח המים הזורמים לים ובגראדיינט ההידראולי (שיפוע מפלס מי התהום) באקוויפר.  לתלות זו חשיבות עליונה לתכנון הניצול באקוויפר. שאיבות יתר עלולות להקטין את שפוע פני המים וכך להביא לחדירת הפן הביני מזרחה ולכניסת מים מלוחים לקידוחים השואבים. 

העומק הרדוד של אקוויפר החוף הפך אותו לזמין ולנוח ביותר לניצול מחד גיסא ולרגיש ביותר לזיהומים מפני השטח מאידך גיסא.  כך, דווקא תחת האזור המיושב והמתועש ביותר בארץ, נמצא האקוויפר הרגיש ביותר.  רגישות זו באה לידי ביטוי בחדירה של מזהמים ממקורות שונים כגון תעשיה ותשטיפי מזבלות.  נוסף על כך, מחלחלים גם עודפי השקיה משדות השלחין הממוקמים מעל אקוויפר החוף.  עם זאת, איכות המים בלמעלה מ 40% מהבארות השואבות באקוויפר החוף טובה עם פחות מ-250 מ"ג כלור בליטר (ריכוז מרבי רצוי, ע"פ משרד הבריאות), ופחות מ-45 מ"ג חנקה בליטר.  בחלק גדול מן הבארות ריכוז הכלור גבוה יותר ומגיע עד כ-400 מ"ג / ליטר או שריכוז החנקה גבוה יותר ומגיע עד כ-70 מ"ג / ליטר ובמיעוט הנותר, נמצאו מים באיכות גרועה, בעיקר עקב ריכוזי חנקה הגבוהים מ-70 מ"ג / ליטר.  

 

בשנים ממוצעות נאמדת תרומת המים של אקוויפר החוף למשק המים הישראלי בכ-240-300 מלמ"ק בשנה, ומעמידה אותו במקום השלישי לאחר אקוויפר ההר והכינרת.  אולם, אקוויפר זה מהווה מאגר תפעולי חשוב מכיוון שהוא היחיד היכול לאגור נפח מים גדול לתקופה רב-שנתית.  ואכן, בשנים ברוכות מוחדרים לאקוויפר בנקודות שונות מים הנאספים ממאגרים אחרים בארץ וכן מי שיטפונות.

 

גירסת הדפסה
שלח לחבר
האם דף זה עזר לך?