Skip Navigation Linksדף הבית > עברית > מקורות המים > אגני הנגב והערבה

רשות המים לשירותך

פנו אלינו
טפסים להורדה
דיווח ספקי מים
מידע נוסף


תכנית האב למשק המים


 אגני הנגב והערבה 

אגן הר הנגב והערבה משתרע ממרחבי סיני בדרום עד צפון-מזרח הנגב והערבה.
מערכת אספקת המים לאזור הנגב הדרומי והערבה מנותקת מהמערכת הארצית ומבוססת על סדרת קידוחים לאגן הידרולוגי זה. חלקו הצפוני והמערבי של הנגב קשור למערכת הארצית.

 

מפת השתרעות של אגן הנגב והערבה

 

                 מפת השתרעות של אגן הנגב והערבה

 

 

באגן נכללות שלוש יחידות הידרולוגיות עיקריות:
 

אקוויפר חבורת כורנוב: סלעי אבן חול המשתרעים בסיני ובנגב במחשופים ובתת הקרקע. המילוי החוזר על פני המחשופים זניח בגלל הגשם המועט ושיעור ההתאדות הגבוה. האקוויפר מכיל בעיקר מים עתיקים שגילם כ-30,000 שנים, שהצטברו בתקופות גשומות בעבר. מים אלו אינם מתחדשים ועל כן השימוש בהם הוא חד פעמי. אוגר מי-התהום באקוויפר נאמד במאות מיליארדי מטרים מעוקבים ומשך זמן השימוש המוערך בהם הינו עשרות עד מאות שנים. מי תהום אלו מליחים ונמצאים בעומק רב, בטמפרטורות גבוהות וניצול שלהם מחייב טיפול מיוחד ויקר. מי התהום באקוויפר זורמים מהמחשופים בסיני לעבר הר הנגב, הערבה וים המלח. מליחות המים גוברת לאורך נתיב הזרימה כתוצאה מהמסת מלחים. מליחות המים מגיעה ל-600 מ"ג/ל' כלוריד במזרח הנגב ובדרומו ול-2000 מ"ג/ל' כלוריד בנגב המערבי והצפוני. בשנים האחרונות התייצבה השאיבה מהאקוויפר באגן בתחום 18-23 מלמ"ק/שנה. האקוויפר מאופיין בירידות מפלסים כתוצאה מכרייה של אוגר חד פעמי.

אקוויפר חבורת יהודה: סלעי גיר ודולומיט המשתרעים בסיני ובנגב במחשופים ובתת הקרקע. המילוי החוזר הישיר מגשמים מוגבל בגלל מיעוט הגשמים והאידוי הגבוה, זאת למרות השטחים הנרחבים של מחשופי האקוויפר בנגב. מקורות המים הנוספים באקוויפר הם ממים עתיקים, ממעבר מים מאקוויפר חבורת כורנוב דרך העתקים ואזורים בהם אין הפרדה בין שני האקוויפרים וכן מחדירת מי שטפונות. מקור מים נוסף לאקוויפר הינו מזרימה מאקוויפרי חבורת חצבה ומילוי הערבה באזור מרכז הנגב והערבה הדרומית. מליחות המים בתחום 300-1500 מ"ג/ל' כלוריד. בדרום ים המלח מגיעה המליחות לעשרות אלפי מ"ג/ל' כלוריד כתוצאה ממגע עם תימלחות ים המלח. בדרום הערבה איכות המים באקוויפר מושפעת ממים חוזרים מהשקיה. ההפקה בשנים האחרונות מהאקוויפר באגן בתחום 20-25 מלמ"ק/שנה. האקוויפר מאופיין בירידות מפלסים כתוצאה מכרייה של אוגר חד פעמי.

אקוויפרי חבורת חצבה ומילוי הערבה: סלעי קונגלומרט, חול וחלוקים, המשתרעים לאורך הערבה מנאות הכיכר בצפון עד לאילת בדרום ובין הר הנגב במערב עד לנחל הערבה במזרח. מקורות ההזנה הטבעיים הם מילוי חוזר מגשם היורד על המחשופים, זרימות שטפוניות באפיקי הנחלים ותרומות מים מהאקוויפרים האזוריים שבשולי הבקע. אזור מרכז הערבה מהווה קו פרשת מים הידרולוגי, המחלק את הזרימה התת-קרקעית לשני בסיסי ניקוז: צפונה לכיוון ים המלח ודרומה לכיוון מפרץ אילת. מליחות המים בתחום רחב 150-15,000 מ"ג/ל' כלוריד, נובעת מיחסי ערבוב בין גופי המים השונים המאופיינים במליחויות בטווח רחב. בשנים האחרונות נצפתה עליה חדה בריכוזי הכלוריד ובמקביל עלייה בריכוזי החנקה כתוצאה ממים חוזרים מהשקיה. נפח השאיבה מהאקוויפר בשנים האחרונות כ-60 מלמ"ק/שנה. האקוויפר מאופיין לרוב בירידות מפלסים כתוצאה משאיבה העולה על שיעור כניסות המים לאקוויפר.

גירסת הדפסה
שלח לחבר
האם דף זה עזר לך?