Skip Navigation Linksדף הבית > עברית > חסכון במים > אביזרים חוסכים בגופים ציבוריים

רשות המים לשירותך

פנו אלינו
טפסים להורדה
דיווח ספקי מים
מידע נוסף


תכנית האב למשק המים


 אביזרים חוסכים בגופים ציבוריים 

חוק המים (תיקון מס' 26), התש"ע-2010 – התקנת אביזרים חוסכי מים, מטיל חובה על גופים ציבוריים להתקין אביזרים חוסכי מים בתחומיהן.

רשות המים קבעה, בהתאם לתיקון הנ"ל, כללים לעניין התקנתם של אביזרים אלה [כללי המים (אביזרים חוסכי מים), התשנ"ע-2010] שנכנסו לתוקף בתאריך 1.2.2011.

התיקון לחוק קובע כי בתוך 4 חודשים ממועד קביעת הכללים ישלים הגוף הציבורי את התקנת האביזרים.

 

 

גירסת הדפסה
שלח לחבר
האם דף זה עזר לך?