Skip Navigation Linksדף הבית > עברית > אסדרה ותעריפים > בעלי רישיונות החייבים בדיווח על פי כללי המים (קביעת תנאים ברשיון)

רשות המים לשירותך

פנו אלינו
טפסים להורדה
דיווח ספקי מים
מידע נוסף


תכנית האב למשק המים


 בעלי רישיונות החייבים בדיווח על פי כללי המים (קביעת תנאים ברשיון) 

רשימת חייבי דיווח לעניין דו"ח שנתי על המצב הכספי והצהרת בעל רישיון 


"המידע ניתן כשירות לציבור הספקים. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בפרסום לבין האמור בדין, יגברו הוראות הדין".

גירסת הדפסה
שלח לחבר
האם דף זה עזר לך?