רשות המים לשירותך

פנו אלינו
טפסים להורדה
דיווח ספקי מים
מידע נוסף


תכנית האב למשק המים


 תעריפים 

 תעריפי המים והביוב לצרכנים הביתיים בתאגידי מים וביוב עירוניים:
 

מתאריך תעריף נמוך
(₪ למ"ק, כולל מע"מ)
תעריף גבוה
(₪ למ"ק, כולל מע"מ)
1 בינואר 2016 7.676 12.355
1 ביולי 2015 7.96 12.82
1 בינואר 2015 8.05 12.95
1 ביולי 2014

8.88

14.29
1 בינואר 2014 8.89 14.31
1 ביולי 2013 9.26 14.91
1 בינואר 2013 9.10 14.65
1 בספטמבר 2012 (בעקבות שינוי מע"מ) 8.85 14.24
1 ביולי 2012 8.77 14.12
1 בינואר 2012 8.63 13.89
1 ביולי 2011 8.63 13.89
1 בינואר 2011 8.63 12.48
1 ביולי 2010 8.63 12.48
1 בינואר 2010 8.11 11.95

תעריף המים והביוב לשימושים הביתיים הנוספים, שימושים כגון מסחר, שירותים, שירותים ציבוריים, צה"ל וכד' הוא התעריף הגבוה (למעט התעריף לגינון ציבורי הפטור מרכיב הביוב).
 

תעריף המים לתעשיה יעלה בהדרגה על פני מס' שנים עד לתעריף הגבוה אף הוא.
 

תעריף המים לחקלאות יעלה בהדרגה עד לתעריף שישקף את העלות הממוצעת של הפקת ואספקת המים לחקלאות, לרבות חלקה של החקלאות בהתפלה. החקלאות פטורה מרכיב הביוב.תעריף לשנת 2016 - בש"ח למ"ק


 

תעריף אחיד ממוצע לשנת 2016 בש"ח למ"ק

הרפורמה בתעריפי המים והביוב למגזר הביתי

ב-1 בינואר 2010 נכנסו לתוקף כללי התעריפים ותעריפי המים המעודכנים המבוססים על עקרון העלות. תעריפי המים שנכנסו חלים גם על חברת המים הארצית, מקורות, המספקת מים לספקי מים וביוב מקומיים, וגם על אותם ספקי מים וביוב מקומיים הכוללים תאגידי מים וביוב עירוניים, רשויות מקומיות וספקים נוספים.
 

מבנה תעריפי המים בתאגידי המים והביוב העירוניים, לפני יישום הרפורמה ב – 1 בינואר 2010, לא היה מבוסס על עיקרון העלות, כך שלא היה קשר ברור ושקוף לעלויות בפועל הכרוכות באספקת שירותי המים והביוב. כתוצאה מכך, התקיימה במשק המים והביוב העירוני הקצאת מקורות לא יעילה שאחד מביטוייה המרכזיים היה מחסור ניכר במקורות למימון ההשקעות הנדרשות.
 

כללי התעריפים וכן התעריפים מבוססים על עבודה מקצועית שנעשתה ברשות המים בסיוע מומחים מתחומי המים והכלכלה. העבודה התבססה על עבודות שבוצעו בעבר כשהעיקרית שבהן הינה עבודת "ועדת גרונאו" שהגישה המלצותיה לרשות לשירותים ציבוריים – מים וביוב, בחודש יולי 2005.


עיקרי הרפורמה בתעריפי המים והביוב

1. תעריפי המים והביוב בתאגידי המים והביוב העירוניים הם אחידים ברמה הארצית לכל סוגי הצרכנים (למעט צרכנים תעשייתיים המשלמים תעריף שונה על הביוב). ברשויות המקומיות שטרם הקימו תאגיד מים וביוב לפי החוק וברשויות מקומיות שאינן חבות בחובת התאגוד תעריפי המים שנקבעו אחידים, וצרכניהם ממשיכים לשלם אגרות ביוב בהתאם לחוק העזר העירוני.
2. תעריפי המים לצרכני המים הביתיים הינם מדורגים: מדרגה ראשונה לכמות מים בסיסית –
עד 3.5 מ"ק לכל נפש בכל חודש ולא פחות מ- 7 מ"ק ליחידת דיור – בתעריף נמוך יחסית, וכל כמות נוספת בתעריף גבוה יותר (עד יולי 2011 המדרגה הראשונה היתה עד 2.5 מ"ק לכל נפש בכל חודש ולא פחות מ- 5 מ"ק ליחידת דיור).
3. תעריפי המים והביוב נקבעו על פי עקרון העלות הריאלית של אספקת שירותי המים והביוב. תעריפי המים והביוב יכסו את סך העלויות הנדרשות לספקי המים לביצוע השקעות ולתפעול מערכות המים והביוב.
4. ב- 1.5.2015 התפרסמו כללי דמי הקמה אשר חלים על תאגידי המים ומחליפים את היטלי הפיתוח שהיו בתוקף עד למועד זה. 
 

 

גירסת הדפסה
שלח לחבר
האם דף זה עזר לך?