Skip Navigation Linksדף הבית > עברית > אסדרה ותעריפים > נוהל אישור מדי מים

רשות המים לשירותך

פנו אלינו
טפסים להורדה
דיווח ספקי מים
מידע נוסף


תכנית האב למשק המים


 נוהל אישור מדי מים 

 מדי מים ומדידת מים

 קריאת מדי מים מרחוק (קר"מ) במתקני הפקת מים פרטיים

 אתר מפיקים

 

1. כללי:


 

1.1. אנו שמחים לבשר לכם שבימים אלו עלה לאוויר אתר מפיקים של רשות המים.


1.2. מטרת אתר מפיקים להגביר את שקיפות ואת זמינות המידע ולספק כלי שיאפשר לכם לעקוב לאחר כמויות הפקת המים ותקינות מערכות מדידה שברשותך.


1.3. המידע באתר מפיקים מבוסס על מידע ממערכת קר"מ (קריאה מרחוק של מדי המים) המותקנת במתקני ההפקה שברשותך וכן על נתונים המופיעים ברישיון ההפקה שלך, כולל עדכונים במהלך השנה.


1.4. באתר מידע על כמויות ההפקה, וכן התראות והודעות לגבי חריגות בהפקה ותקלות ו/או חשד לתקלות שונות במדי המים ו/או במערכת קר"מ שאפשר לראות בזמן אמת.


1.5. באמצעות מידע זה תוכל לתכנן טוב יותר את הפקת המים וכן לקבל הודעות בזמן אמת שימנעו תקלות ו/או חריגות מתמשכות וקנסות.


2. אופן הרשמה והכניסה לאתר:


2.1. לצורך הכניסה לאתר יש להקליד: https://www.rm-mefikim.co.il


2.2. בכניסה ראשונה יופיע מסך רישום כדלהלן:
 

מסך הזנת פרטים (דואר אלקטרוני וסיסמה) למשתמשים קיימים ורשמה (דואר אלקטרוני שיש להזין פעמיים, מספר מפיק ומספר מתקן) למשתמש חדש

 

2.3. יש למלא את השדות כמשתמש חדש בהתאם לנתונים ברישיון הפקה שברשותך, כפי שמופיע בדוגמת הרישיון מטה:

 

מילוי נתונים: מקור מים, סוג מים, שכבת ניצול/מקום הפקה, מספר מתקן, מספר ארצי, שם מתקן, אזור הפקה, הקצאה לחקלאות, הקצאה לתעשייה

 

2.4. במידה וברישיון ההפקה שלך יש יותר ממתקן אחד שמחובר לקר"מ, אפשר לציין כל מספר מתקן.


2.5. לאחר מכן יש לפעול לפי ההנחיות.


2.6. בכל שאלה בנושא הרשמה, התחברות ותפעול אתר המפיקים יש לפנות למרכז שירות ארד טכנולוגיות בטלפון 1700-50-65-65, בשעות 8:00-17:00 בימים א' עד ה'.


2.7. בנושאים אחרים, כגון נתוני הפקה, התרעות, חריגות, הקצאות וכו' יש לפנות לרשות המים למר לאון פרידמן בטלפון: 03-6369667 או בדוא"ל בכתובת מייל: leonf10@water.gov.il.

גירסת הדפסה
שלח לחבר
האם דף זה עזר לך?