רשות המים לשירותך

פנו אלינו
טפסים להורדה
דיווח ספקי מים
מידע נוסף


תכנית האב למשק המים


 איכות מקורות המים 

למנהל הרשות הממשלתית למים וביוב (מנהל הרשות) אחריות כוללת על מצב מקורות המים, על זמינותם לכלל הצרכים ועל איכותם.

 

השמירה על מקורות המים נערכת ב-3 מישורים מקבילים:
1. ניטור למיפוי זיהומים קיימים במקורות המים: ניטור מקורות המים בארץ מתבצע ע"י תכניות ניטור ייעודיות שמפעילה רשות המים לאיתור מוקדם של זיהומים במקורות המים ודיגום קידוחי הפקה המספקים מי שתייה. כלל המידע על איכות מקורות המים נקלט במערכת המידע המרכזית של רשות המים לשם ניתוח מצב איכות מקורות המים בארץ.
2. מניעת המשך זיהום ממקורות מתמשכים: מניעת המשך זיהום מקורות המים נעשה ע"י הקמת תשתיות לטיפול בחומרים בעלי פוטנציאל זיהום ואיתור תורמי זיהום בפועל הממשיכים לזהם. פעילות זו משולבת בין מספר משרדי ממשלה וגורמים נוספים. רשות המים שותפה במספר רב של פעולות למניעת זיהום הכוללות בין היתר: אישור תכניות אב לאתרי סילוק פסולת, סיוע לפיתוח מערכות לניצול הקולחין להשקיה חקלאית, פעילות ממוקדת כנגד צרכני מים המייצרים שפכים, מניעת זיהום באגן היקוות הכנרת ועוד.
3. שיקום וטיוב מקורות מים שזוהמו: רשות המים מקדמת ומנחה פעולות לשיקום מי תהום שהזדהמו.
פעולות השיקום מטופלות ב-2 מישורים:
• טיוב בארות: הרשות תומכת בפרויקטים לטיוב בארות שזוהמו ע"י מענק טיוב ופטור מהיטל הפקה עבוד המים המטופלים. הטפול נעשה למגוון מזהמים: חנקות, כלוריד, חומרים אורגנים נדיפים, אתילן די ברומיד ומתכות כבדות.
• פעולות לשיקום מקורות מים ולבלימת התפשטות הזיהום: רשות המים מנחה ומבקרת פעולות לשיקום מקורות מים באתרים בהם קיימת סכנה להתפשטות הזיהום במקורות המים או קיימת סכנה לבריאות הציבור מהזיהום מי תהום. כיום מתקיימת פעילות שיקום בכ- 30 אתרים בהם קיים זיהום מי תהום מדלקים. שיקום זיהומי תעשייה מתקיים במספר מפעלים באזור גוש דן וברמת חובב. רשות המים מקדמת תכניות שיקום לטיפול בזיהומי התע"ש הנרחבים באזור רמת השרון, גבעון ובגוש דן. בנוסף רשות המים מבצעת תכניות שיקום אזוריות לשלילת מלח באקוויפר החוף.

 

 

 קרא עוד בנושא זה

גירסת הדפסה
שלח לחבר
האם דף זה עזר לך?