רשות המים לשירותך

פנו אלינו
טפסים להורדה
דיווח ספקי מים
מידע נוסף


תכנית האב למשק המים


 ניטור כנרת 

ניטור הכינרת הינו מערך הבדיקות של כמות ואיכות המים בכינרת ובאגן ההיקוות. בדיקות אלו נועדו לבחון את מצבה המעודכן של הכינרת וכן את השינויים והמגמות לשינויים עתידיים וזאת כדי שמנהל רשות המים יוכל לקבל החלטות תפעוליות נכונות לגבי הכינרת.

 

ביצוע מדידה וניטור

- הניטור באגם מתבצע ב 5 תחנות עיקריות ובאגן ההיקוות ב- 15 תחנות.

- מדידת מפלס הכינרת וכמויות המים הזורמות בנחלים מתבצעת ע"י רשות המים.

- הניטור הפיסי-כימי-ביולוגי בכינרת מתבצע ע"י המעבדה לחקר הכינרת של חקר ימים ואגמים לישראל.

- הניטור הכימי באגן ההיקוות מתבצע ע"י יח' אגן ההיקוות של מקורות ופרויקט החולה ע"י מעבדת מיג"ל.

- ניטור הכינרת מנוהל ומופעל ע"י יח' ניטור כינרת ברשות המים בליווי צוות היגוי ניטור הכינרת אשר הוקם ע"י נציב המים ב-1998.

 
צוות ההיגוי לניטור הכינרת ואגן ההיקוות הוקם בשנת 1998 ביוזמת נציב המים, האחראי לתפעול הכינרת ושמירת איכות המים בה, מתוקף חוק המים.
לאור המלצות של ועדת בדיקה מקצועית בראשות ד"ר מיכאל בייט ובהשתתפות פרופ' סטיב אייזנרייך מאונ' רטגרס, ארה"ב, החליט ב- 1998 נציב המים, מאיר בן מאיר, להקים צוות היגוי לניטור הכנרת ואגן ההיקוות.
הצוות מורכב ממומחים שונים בתחומי הלימנולוגיה, גיאוכימיה, ביולוגיה ימית, הידרולוגיה וניהול משאבי מים ובראשו עומד פרופ' אורי שמיר מהטכניון. מרכז הצוות הינו ד"ר דורון מרקל, ממונה ניטור הכנרת ברשות המים.

 

צוות ההיגוי מרכז ומבקר את פעולות הניטור השונות ואחראי להעברת המידע המצטבר בנושא למנהל רשות המים. בנוסף, מוביל צוות ההיגוי מאז הקמתו מהלך ארוך טווח לשיפור טכנולוגי ולוגיסטי של מערך הניטור בכנרת ובאגן ההיקוות.

 

 מאמרים

גירסת הדפסה
שלח לחבר
האם דף זה עזר לך?