Skip Navigation Linksדף הבית > עברית > תכנון ופיתוח

רשות המים לשירותך

פנו אלינו
טפסים להורדה
דיווח ספקי מים
מידע נוסף


תכנית האב למשק המים


 תכנון ופיתוח 

הביקוש העולמי למים
בעולם כולו הולך וגובר הביקוש למים. התחזיות מלמדות כי עד שנת 2050 יחיו בעולם למעלה מ-12 מיליארד נפש. עם הגידול באוכלוסייה (בעיקר בארצות המתפתחות) עולה גם צריכת המים. גורמים נוספים המגבירים את הביקוש למים הם העלייה ברמת החיים, תהליכי עיור, תיעוש מהיר והשקיה אינטנסיבית פרטית וציבורית.

 

מחסור המים בישראל
מאז ומעולם שרר בישראל מחסור במים. מדינת ישראל שוכנת על ספר המדבר, אזור שאיננו משופע כלל במקורות מים טבעיים. עונת הגשמים בארץ קצרה ושינויי אקלים קיצוניים מתבטאים לעתים ברצף שנים שחונות. בעקבות המחסור החלה ישראל לפעול לפיתוח מקורות המים שלה כבר עם קום המדינה. בשנותיה הראשונות של המדינה זכה המגזר החקלאי לעדיפות במשק המים וזאת בשל המטרות הציוניות שייעדו לו בהתיישבות והפרחת השממה. כמו כן, נבנה המוביל הארצי לאספקת מים לצרכנים. עם השנים פותחו מקורות המים עד לכדי ניצול כמעט מקסימאלי של תנובתם.

 

פיתוח מקורות המים כיום

פיתוח מקורות מים הוא אחד היעדים החשובים של  רשות המים.
הפיתוח מתנהל, בין היתר, באפיקים הבאים:
 
• התפלה
• השבת מי קולחין
• טיוב בארות
• אגירת מי שיטפונות
• פעולות להגברת הגשם
• פיתוח מקורות מים טבעיים

 

רשות המים רואה בפיתוח מקורות המים וההגנה עליהם, יעדים אסטרטגיים חשובים, בעלי השלכות על איכות הסביבה ועל איכות החיים שלנו ושל הדורות הבאים.

גירסת הדפסה
שלח לחבר
האם דף זה עזר לך?