Skip Navigation Linksדף הבית > עברית > תכנון ופיתוח > התפלה > מתקני התפלה בישראל

רשות המים לשירותך

פנו אלינו
טפסים להורדה
דיווח ספקי מים
מידע נוסף


תכנית האב למשק המים


 מתקני התפלה בישראל 

התפלת מי ים

במדינת ישראל פועלים כיום 4 מתקני התפלת מי ים (בנוסף למתקן התפלה אילת): באשקלון, פלמחים, חדרה ושורק. מתקנים אלו פועלים בשיטת אוסמוזה הפוכה (SWRO) ומספקים מים באיכות מעולה למערכת המים הארצית.
בנוסף לכך, מתקן התפלה נוסף באשדוד נמצא כרגע בשלב מתקדם. מתקן ההתפלה באשדוד צפוי להתחיל לספק 100 מלמק"ש במחצית שנת 2015.


כל מתקני ההתפלה למעט מתקן התפלה פלמחים הוקמו ומוקמים בשיטת BOT-Build, Operate, Transfer למשך כ-25 שנה, שבסיומם עובר המתקן לבעלות המדינה. מתקן התפלה פלמחים הוקם בשיטת BOO – Build, Operate, Own, ונשאר בבעלות הזכיין.

רשות המים וה - WDA - Water Desalination Administration (או מינהלת ההתפלה של מדינת ישראל) מבצעים בקרה שוטפת והדוקה על הקמת המתקנים ועל תפעולם השוטף ומוודאים את עמידת המתפיל בכל תנאי ההסכם, לרבות כמויות ואיכות המים המסופקים למערכת המים הארצית.

  

ריכוז המתקנים להתפלת מי ים 

מקום המתקן
שם הזכיין

שלב הביצוע כמות מים שנתית (מלמק"ש) מועד תחילת אספקת המים
אשקלון VID תפעול 120 אוגוסט 2005
פלמחים Via Maris תפעול 45 יוני 2007
הכפלת פלמחים Via Maris תפעול 45 אוגוסט 2013
חדרה H2ID תפעול 145 דצמבר 2009
שורק SDL תפעול 150 נובמבר 2013
אשדוד מקורות ייזום הקמה 100 מחצית 2015

התפלת מים מליחים

בישראל קיימים מספר מתקני התפלה בהם חומר הגלם הינו מים מליחים מקידוחים של מי תהום מליחים. מתקנים מסוג זה קיימים באילת, בערבה, בדרום מישור החוף ובשפלת החוף - באזור חוף כרמל. היקף ההתפלה של מים מליחים כיום הינו כ- 45 מלמק"ש והכוונה להגיע לתפוקה של כ - 70 מלמק"ש עד לשנת 2020.

 

מתקני התפלת מי ים פעילים

 

מתקן ההתפלה באילת

המתקן מורכב מ-3 מלמ"ש התפלת מי ים ו-11 מלמ"ש התפלת מים מליחים. מתקן זה היה הראשון שהוקם בישראל בשנות ה-70 במתקני אידוי. מ-1997 המתקן עובד בשיטת האוסמוזה ההפוכה.

 

מתקן ההתפלה באשקלון
מתקן זה הינו הראשון מבין המתקנים הגדולים שהוקם במדינת ישראל. הקמת המתקן החלה בשנת 2003 ואספקת המים החלה באוגוסט 2005. תפוקת המתקן המקסימאלית עומדת על 120 מלמק"ש (המתקן נבנה במקור לתפוקה של 100 מלמק"ש והורחב לאחר מכן).
עקב החלטת רשות המים לצמצום היקפי התפלה בשנת 2014, המתקן סיפק בשנה זו 80 מלמק"ש. בשנת 2015 מתוכנן המתקן לחזור לספק את התפוקה המקסימלית שלו.
המתקן ממוקם דרומית לעיר אשקלון, בקרבת תחנת הכוח של חברת החשמל באשקלון. המתקן הוקם ומופעל ע"י קבוצת VID - בבעלות חברת IDE טכנולוגיות (IDE Technologies Ltd) וחברת ויאוליה העולמית.
המתקן, שהיה בעת הפעלתו הגדול מסוגו בעולם, זכה בפרס "מתקן ההתפלה של השנה ב- 2006" מטעם GWI - Global Water Intelligence והיווה אבן דרך משמעותית בתעשיית ההתפלה בישראל ובעולם.
למתקן יש תחנת כח פרטית משלו המופעלת בגז טבעי.

 

מתקן ההתפלה בפלמחים
המתקן ממוקם בפארק התעשיה פלמחים, צפונית לקיבוץ פלמחים. הקמת המתקן החלה במאי 2005 והוא החל לספק מים בסוף מאי 2007. במקור, נבנה המתקן לתפוקה של 30 מלמק"ש ולאחר מכן, בשנת 2010, הורחב לתפוקה של 45 מלמק"ש. בשנת 2013 עבר המתקן הרחבה נוספת של 45 מלמק"ש והחל מאמצע 2013, החל לספק בתפוקה מקסימאלית של 90 מלמק"ש. עקב החלטת רשות המים לצמצום היקפי התפלה בשנת 2014, המתקן סיפק בשנה זו  65 מלמק"ש. בשנת 2015 מתוכנן המתקן לחזור לספק את התפוקה המקסימלית שלו.
כאמור, המתקן הוקם בשיטת BOO (הקם, הפעל, בסיום נותר בבעלות היזם) ע"י קבוצת ויה מאריס (דרך הים התפלה בע"מ) בבעלות חברת גרנית הכרמל.

 

  

 

מתקן ההתפלה בחדרה
המתקן ממוקם דרומית לתחנת הכוח "אורות רבין" בחדרה (בין תחנת הכוח לבין נחל חדרה). הקמת המתקן החלה ביוני 2007 והוא החל לספק מים בדצמבר 2009. המתקן תוכנן במקור לספיקה של 100 מלמק"ש, אולם בשנת 2009 סוכם על הרחבה של 27 מלמק"ש נוספים והמתקן תוכנן לבסוף לספיקה מקסימאלית של 127 מלמק"ש. בנוסף, כדי לעמוד בביקוש למים באזור הצפון, בשנת 2012 המתקן סיפק 145 מלמק"ש בעבודה ללא משטרי תעו"ז. עקב החלטת רשות המים לצמצום היקפי התפלה בשנת 2014, המתקן סיפק בשנה זו 85 מלמק"ש. בשנת 2015 מתוכנן המתקן לחזור לספק את התפוקה המקסימלית שלו.

המתקן הוקם ומופעל ע"י קבוצת H2ID בבעלות החברות IDE - IDE Technologies Ltd ושיכון ובינוי.


מתקן ההתפלה בשורק
מתקן זה הוא הגדול ביותר מסוגו בארץ ובעולם!
המתקן נמצא דרומית למתקן השפד"ן וצפונית לנחל שורק. הקמת המתקן החלה בינואר 2011, באוגוסט 2013 החל המתקן לספק בתפוקה של 75 מלמק"ש ובנובמבר 2013 החל לספק בתפוקה מקסימלית של 150 מלמק"ש. עקב החלטת רשות המים לצמצום היקפי התפלה בשנת 2014, המתקן סיפק בשנה זו 120 מלמק"ש. בשנת 2015 מתוכנן המתקן לחזור לספק את התפוקה המקסימלית שלו.

המתקן מוקם ומופעל על ידי חברת SDL – Sorek Desalination Ltd בבעלות החברות IDE Technologies Ltd ו- HWIH - Hutchison Water Israel Holdings Pte. Ltd. 

 

מתקני התפלת מי ים בהקמה
 

מתקן ההתפלה באשדוד
המתקן נמצא בשלבי הקמה באזור התעשייה הצפוני של העיר אשדוד. התפוקה המתוכננת של המתקן היא 100 מלמק"ש.
הקמת המתקן החלה בסוף שנת 2011 והוא צפוי לספק מים למערכת הארצית במחצית שנת 2015.
המתקן מוקם ויופעל ע"י חברת מקורות יזום ופיתוח בע"מ, אשר קבלה זיכיון להקמתו ע"י החלטה מיוחדת של ממשלת ישראל.
 

גירסת הדפסה
שלח לחבר
האם דף זה עזר לך?