Skip Navigation Linksדף הבית > עברית > משק מוניציפאלי

רשות המים לשירותך

פנו אלינו
טפסים להורדה
דיווח ספקי מים
מידע נוסף


תכנית האב למשק המים


 משק מוניציפאלי 

במשק המים והביוב המוניציפאלי שחקנים רבים: תאגידי מים וביוב עירוניים, מועצות אזוריות, רשויות מקומיות ואיגודי ערים. חוק תאגידי מים וביוב בא להסדיר את משק המים והביוב העירוני בכך שקובע כי ניהול משק המים והביוב יועבר מהרשויות המקומיות לתאגידים. מטרותיו העיקריות של החוק הן ניהול מקצועי ויעיל של משק המים והביוב העירוני, הפניית הכספים הנגבים ממתן שירותי מים וביוב להשקעות בתחום ומתן שירותי מים וביוב נאותים לצרכנים.
 

חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2009-2010 השלים את התמונה בכך שהסדיר את נושא הפיקוח על ספקי המים הנוספים בתחום המוניציפאלי והעביר את הסמכות לקביעת תעריפים ואמות מידה לשירות באגודי ערים ובמועצות אזוריות למועצת רשות המים וכן את הסמכות לקביעת אמות מידה לשירות ברשויות המקומיות שלא הקימו תאגיד לפי חוק.
 

מינהל המים והממונה על התאגידים
 
יחידת מינהל המים והממונה על התאגידים שימשה כזרוע ארגונית, הנדסית ותקציבית של משרד הפנים עד 30.9.2009. החל מ- 1.10.2009 עברה היחידה לרשות המים.
מינהל המים והממונה על התאגידים הינה יחידה עצמאית ברשות המים אשר אחראית על מתן  הנחיות מקצועיות בנושא ניהול משק המים, שיקום ופיתוח מערכות המים ברשויות המקומיות. כמו כן אחראית היחידה להקמת תאגידי מים וביוב ברשויות המקומיות ופיקוח על פעילותם. הפיקוח מתבצע במספר מישורים, ביניהם, פיקוח ישיר בשטח וקבלת דו"חות רבעוניים ושנתיים בתחום הנדסה, תפעול ותחזוקה. בנוסף, היחידה אחראית לוודא כי התעריפים אותם גובים התאגידים מצרכניהם, מתאימים לתעריפים אותם הם זכאים לגבות על פי דין. בימים אלה מכינה היחידה את החומר הדרוש לעדכון אמות המידה לשירות, על סמך הניסיון שנצבר עד כה והרחבת חלק השירות לצרכן.

 

גירסת הדפסה
שלח לחבר
האם דף זה עזר לך?

 משק מוניציפאלי - סרטון תדמית