Skip Navigation Linksדף הבית > עברית > משק מוניציפאלי > חוזרי הממונה על התאגידים

רשות המים לשירותך

פנו אלינו
טפסים להורדה
דיווח ספקי מים
מידע נוסף


תכנית האב למשק המים


 חוזרי הממונה על התאגידים 

בהתאם להוראות סעיף 115 לחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א -2001 הממונה על תאגידי המים והביוב מוסמך להורות לתאגיד מים וביוב לתקן פגמים בהתנהלותו במידה והוא סבור כי הוא אינו מנהל את עסקיו באופן תקין.


על מנת להבטיח שהתאגידים יתנהלו באופן תקין, מפרסם הממונה חוזרים בנושאים שונים, אשר התנהלות על פיהם תחשב התנהלות תקינה. חוזרים אלו מחייבים את התאגידים  מיום פרסומם, אלא אם נאמר בהם אחרת.

 

 2017

 2016

 2015

 2014

 2013

 2012

 2011

 2003-2010

גירסת הדפסה
שלח לחבר
האם דף זה עזר לך?