Skip Navigation Linksדף הבית > עברית > מידע נוסף > החלטות הממשלה

רשות המים לשירותך

פנו אלינו
טפסים להורדה
דיווח ספקי מים
מידע נוסף


תכנית האב למשק המים


 החלטות הממשלה 

כותרת ההחלטה מספר החלטה תאריך

אסדרת המרחב הכפרי במשק המים והביוב

162

 

13/05/2013

 

הסדרת המרחב העירוני במשק המים והביוב

 163

 13/05/2013

 

הפחתות בתקציב משק המים

 

189

13/05/2013

הסדרת יחסי השלטון המקומי ותאגידי המים והביוב

 

3798 06/11/2011

התמודדות עם המשבר במשק המים

 

2789 30/01/2011

עקרונות לניהול משק המים בישראל

 

2348 24/10/2010

"ממשלה ירוקה" - ייעול התפעול של משרדי הממשלה

 

1057

13/12/2009

פיתוח פארק נחל באר שבע

 

794 12/10/2009

קידום טכנולוגיות מים בישראל - תיקון החלטת ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה (קבינט חברתי-כלכלי) מס. חכ/121 מיום 28.7.2008 

 

4058 (חכ/133) 04/09/2008
קידום טכנולוגיות מים בישראל 3953 (חכ/121) 21/08/2008

 

דיווח על יישום מסקנות דו"ח ועדת שמגר בענין ההשלכות של פעילות צה"ל בנחל הקישון ומימי הסביבה על בריאותם של חיילי צה"ל שהופעלו במקום (להלן - "ועדת שמגר")

3325 (חמ/8) 20/03/2008

 

אתרי אשפה בנחלות שבישובים חקלאיים במרכז הארץ

3006 (בק/34) 24/01/2008

 

הצעת-חוק התכנון והבניה (תיקון - בדיקות נוכחות מזהמים בקרקע, באוויר ובמקורות מים), התשס"ו 2006 (פ/1403), של חה"כ דב חנין ואחרים - ערר על החלטת ועדת השרים לענייני חקיקה ואכיפת החוק

 

2826 23/12/2007

הסדרת חופי הכנרת

 

2297 19/08/2007

הסדרת חופי הכנרת

 

2217 12/08/2007

ייעול התמיכה הממשלתית במשק המים

 

2184 12/08/2007

ייעול ההקצאה הממשלתית לסיוע בהקמת תשתיות ביוב

 

2185 12/08/2007

רגולציה במשק המים - שיפור השירות לצרכן

 

2181 12/08/2007

ייעול שירותי המים והביוב לצרכן העירוני

 

2182 12/08/2007

ייעול הסיוע לתאגידי המים והביוב

 

2183 12/08/2007

משק המים בישראל - הגדלת היצע מים

 

1677 20/05/2007

הסדרת משק המים

 

884 17/12/2006

הקמת מינהלה ארצית לביטחון מים

 

633 05/11/2006

פיתוח וייעול משק המים

 

451 12/09/2006

פיתוח טכנולוגיות המים בישראל

 

157 18/06/2006

השקעות בתשתית לשדרוג מי-קולחין

 

4106 09/08/2005

שדרוג מי קולחים לאיכות השקייה ללא מגבלות ולהזרמה לנחלים

 

3589 חמ/5 05/05/2005

הקמת תאגידי מים וביוב

 

2447 15/08/2004

הסכם רכישת מים מתורכיה

 

1287 04/01/2004

הצעת-חוק המים (תיקון מס. 17), התשס"ד-2004

 

1286 04/01/2004
גירסת הדפסה
שלח לחבר
האם דף זה עזר לך?